Viittomia puheen tukena

Huhtikuussa 2018 aloitin kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan opinnot Turun kristillisessä opistossa. Kyseessä on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä ja opintojen on suunniteltu vievän kaksi vuotta. Opinnot antavat kelpoisuuden toimia koulunkäynninohjaajana ja lastenhoitajana. Opintoihin sisältyy kolme työssäoppimisjaksoa.