Tulkkauksia ja käännöksiä

Olen suorittanut 40 opintoviikon laajuisen konferenssitulkkien erikoistumiskoulutuksen EMCI (European Masters in Conference Interpreting) Turun yliopistossa vuonna 1998. Työkieleni ovat suomi (A-kieli) ja ruotsi (B-kieli) sekä tanska, norja ja saksa (C-kieli). Tulkkauksessa A-kielellä tarkoitetaan tulkin äidinkieltä. B-kieli on tulkin vahvin lähdekieli, ja tulkki tulkkaa myös A-kielestä B-kieleen. B-kieli ei välttämättä ole tulkille vieras kieli, vaan kyse voi olla esimerkiksi toisesta kotikielestä. C-kieli on tulkille yleisesti ottaen vain lähdekieli eikä tulkki tulkkaa C-kieleen päin. Tämä jako koskee etenkin simultaanitulkkauksia; neuvottelutulkkauksissa ja muissa konsekutiivitulkkauksissa tulkki voi tulkata myös A-kielestä C-kieleen.

Työskentelen sekä simultaani- että konsekutiivitulkkina. Konferenssitulkkausten ohella teen mm. oikeustulkkauksia. Olen suorittanut oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon ja olen rekisteröity oikeustulkki. Monien tulkkien tavoin työskentelen myös kääntäjänä, käännöskieleni ovat suomi ja ruotsi molempiin suuntiin. Minulla on 14 vuoden kokemus kääntäjän työstä kunnan palveluksessa. Käytän memoQ-käännöstyökalua.

Ennen tulkkiopintoja valmistuin saksan ja ruotsin kielten opettajaksi. Suoritin aineopinnot Åbo Akademissa ja auskultoin Turun yliopistossa.

Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton  jäsen.  Noudatan työssäni tulkin ammattisäännöstöä.