Om mig

Jag har studerat tyska och svenska vid Åbo Akademi, fick min magistersexamen 1993. Senare har jag studerat konferenstolkning vid Åbo universitet, EMCI European Masters in Conference Interpreting. Jag har avlagt specialyrkesexamen i rättstolkning i språkparet svenska/finska och finns i registret över rättstolkar. Mitt modersmål är finska, det betyder att finskan är mitt A-språk. Svenskan är för mig ett starkt andra språk eller B-språk. Mina övriga arbetsspråk är danska, norska och tyska (s.k. C-språk). Jag jobbar både som simultantolk och som konsekutivtolk. En tolk tolkar från B- och C-språk till A-språk och från A-språk till B-språk.

Jag har 14 års erfarenhet av att jobba som översättare inom det kommunala. Jag översätter mellan finska och svenska. Jag är medlem i Finlands översättar- och tolkförbund och följer förbundets etiska regler bl.a. om sekretess. Jag använder översättningsverktyget memoQ.

Jag är auktoriserad turistguide i Åbo, Nådendal samt Reso och sydvästra kusten och Åbolands skärgård, främst på Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen. Jag guidar på svenska, finska och tyska.

Jag är medlem i Finlands Guideförbund och Inter Nordic Guide Club (IGC).

Mina kontaktuppgifter:

Tulkki- ja opaspalvelu Kuuluuko

Tiina Gustafsson

Tfn +358 400 411 460

Hemort: Åbo

FO-nummer: 2903168-7

Se integritetspolicy