Integritetspolicy

Då du tar kontakt med kontaktformuläret, sparas din IP-adress och dina webbläsaruppgifter för att gallra bort eventuell skräppost med hjälp av s.k. user agent-sträng.

Webbsidan använder tillägget Akismet som skydd mot spam. Akismets integritetspolicy kan läsas på företagets webbsida.

Uppgifterna varken arkiveras eller används för andra ändamål.